Maaş

1.Üniversitenize yeni atandım, maaşımı alabilmem için hangi belgeleri nereye vermem gerekir?

Üniversitemizin maaş ödemesi ile ilgili sözleşme yaptığı bankadan ( Türkiye İş Bankası YTÜ Yıldız/Davutpaşa Şubelerinden) hesap açtırarak, hesap bilgilerini Personel Daire Başkanlığına bildirilmeniz ve E-Devlet Sistemi üzerinden Kamu Personeli Aile Bildiriminde bulunmanız gerekmektedir.

 

2.Üniversitenize yeni atandım,  ilk maaşımı ne zaman alırım?

Göreve başlama tarihini takip eden aybaşında (ayın 15’inde) memurun tam maaşı ile birlikte gün hesabı alacakları ödenir. (657 sayılı Kanun md.165)

 

3.Doçent unvanı aldım, neden maaşımda bir değişiklik olmadı?

Doçent unvanı aldığınız tarihten itibaren ek ders ücretiniz değişmektedir. Ancak kadroya atamanız gerçekleşmediğinden maaşınızda bir değişiklik olmamaktadır. (2914 sayılı Kanun md.3)

 

4. Profesör kadrosuna atandım. Makam tazminatım ne zaman 6000 olur?

Kadroya atandığınız tarihten itibaren 3 yılı doldurmanız halinde 6000 makam tazminatı almaya hak kazanırsınız.(657 sayılı Kanun em. 26- 2914 sayılı Kanunun Ek md.2)

 

5.Doçent kadrosuna atandım. Makam tazminatı almaya ne zaman hak kazanırım?

Kazanılmış hak aylığınız 1.derece olmak şartıyla 2000 makam tazminat almaya hak kazanırsınız. (657 sayılı Kanun Ek md. 26- 2914 sayılı Kanun Ek md.2)

 

6.Profesör kadrosuna atandım Ek göstergemin 6400 olması için hangi koşulları sağlamam gerekmektedir?

Profesörlerden rektör, rektör yardımcısı, dekan, dekan yardımcısı, yüksekokul müdürü olanlar ile profesörlük kadrosunda 4 yılını tamamlayanlar hak kazanabilir. (2914 sayılı Kanun md.5)

 

7.Yabancı dil sınavından 70 aldım Yabancı Dil Tazminatına hak kazanır mıyım?

27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi hükmünce Yabancı Dil Tazminatı Ödenmektedir.(375 sayılı KHK md.2) Yabancı Dil Puanına göre Üniversitemiz tarafından yapılan ödemelere ilişkin tablo aşağıdaki gibidir.

 

YABANCI DİL TAZMİNATI GÖSTERGELERİ

 

(Değişik: 19/11/2008 tarihli Başbakan Onayı)

 

 

(A) DÜZEYİ

(B) DÜZEYİ

(C) DÜZEYİ

96 - 100 PUAN

90 - 95 PUAN

1-Yabancı Dil Bilgisinden Kurumlarınca Yararlanılan Personele Bildiği Her Bir Dil İçin

1200

900

600

300

2- Diğer Personele Bildiği Her Bir Dil İçin

750

750

500

250

 

 

8.Yabancı Dil Tazminatından yararlanabilmem için ne yapmam gerekir?

YDS sonuç belgenizi dilekçeniz ekinde biriminiz aracılığı ile Personel Daire Başkanlığına bildirmeniz halinde gerekli işlemler yapılacaktır.

 

9.Bekâr olarak göreve başlayan bir personelin evlenmesi veya evli olan personelin çocuğu olması (yeni doğum) halinde Aile Yardımı alabilmesi için ne yapması gerekir?

“Memur, eş için ödenen aile yardımı ödeneğine evlendiği; çocuk için ödenen yardıma da çocuğunun doğduğu tarihi takip eden aybaşından itibaren hak kazanır.” (657 sayılı Kanun md.204)

Evlenen personel'in  Aile yardımı ödeneğinden faydalanabilmesi için E-Devlet Sistemi üzerinden Kamu Personeli Aile Bildiriminde bulunması ve Evlilik cüzdanı defterinin ilk 3 sayfasının fotokopisini bağlı olduğu birimin maaş işlemlerinden sorumlu mutemetine teslim etmesi gerekmektedir.

 

10.Boşanmam durumunda Maaş ile ilgili yapmam gereken işlemler nelerdir?

“Memur, eş için ödenen aile yardımı ödeneği hakkını eşinden boşanma veya eşinin ölümü, çocuk için ödenen yardım ödeneği hakkını da çocuğun ölümü veya 206’ ncı maddedeki hallerin vukuunu takip eden aybaşından itibaren kaybeder.” (657 sayılı Kanun md.205)  

E-Devlet Kamu Personeli Aile Bilgi Sisteminden formlar doldurularak ilgili maaş mutemetine gönderilir. Maaş Mutemetinin Onayından sonra Dilekçeniz ve ekinde yer alan Mahkeme Kararı Personel Daire Başkanlığına bildirilir, gerekli işlemler tamamlanır. 

 

11.Kıdem yılım 30 olmasına rağmen terfi belgesinde neden 25 yıl gözüküyor?

Kıdem göstergesi her hizmet yılı için 20 olarak belirlenmiştir. 25 ve daha fazla hizmet yılını dolduranlar için gösterge rakamı 500 olarak hesaplanır. Kıdem aylığı 25 yıla kadar verilmektedir. (27.6.1989 tarihli - 375 sayılı KHK’ nin değişik md. 1)