Mevzuat

 

 T.C. ANAYASASI

 

 

KANUNLAR 

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİ

 

       . 2 Nolu Kararname 

       . 3 Nolu Kararname 

       -10 Nolu Kararname

 

 

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER

 

       .124 Nolu Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

 

 

 

YÖNETMELİKLER