Akademik Personel Formları

 

*Yurtdışına Gönderilecek Kamu Personeline Mahsus Yüklenme Senedi ve Muteber İmzalı Müteselsil Kefalet Senedi Formu

 

*Kadro Talep Formu

 

*Aile Durumu Bildirimi Formu

 

Aile Yardimi Bildirimi Formu

 

Ders Görevlendirme Formu(2547 S.K. 31. ve 40a-c-d mad.ile 657S.K.89.mad.)

 

2547 Sk. 39.Madde Görevlendirme Formu

 

Emeklilik Dilekçesi

 

Hizmet veya Hususi Pasaport Dilekçesi

 

Mal Bildirimi

 

Atama Başvuru Formu

 

33.Md.Uyarınca Lisansüstü Eğt. Amacıyla Yurt Dışına Gönderilen Ytü Arş.Gör. İçin Bilgi Formu

 

33.Md.Uyarınca Lisansüstü Eğt.Amacıyla Yurtdışına Gönderilen Arş.Gör.İlgili İzleme Ve Değ.Çizelgesi

 

Aylıksız İzin-İstifa- Nakil-Emeklilik Nedeniyle Görevden Ayrılan Personele Ait İlişik Kesme Belgesi

 

Öğretim Elemanı İzin Onayı

 

Mecburi Hizmet Yükümlülükleri İçin Kadro Talep Formu A

 

Mecburi Hizmet Yükümlülükleri İçin Kadro Talep Formu B

 

Yurtdışı Görevlendirme Faaliyet Raporu 

 

* PERSİS Değişiklik Güncelleme Talep Formu

 

*Fakülte/Enstitü /Rektörlük Nihai Değerlendirme Formu

 

*Fakülte/Enstitü /Rektörlük Ön Değerlendirme Formu

 

*Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılan, Bilim Alanı Yabancı  Dille İlgili Olan, Zorunlu Yabancı Dil Dersini Vermek Üzere Alınan Öğretim Görevlisi Kadroları Nihai Değerlendirme Formu

 

*Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılan, Bilim Alanı Yabancı  Dille İlgili Olan, Zorunlu Yabancı Dil Dersini Vermek Üzere Alınan Öğretim Görevlisi Kadroları Ön Değerlendirme Formu

 

*Yaş Haddini Doldurmuş Öğretim Üyelerinin Sözleşmeli Çalıştırılmasına İlişkin Bilgi Formu