Üniversitemize Atanacak Akademik Personelden İstenen Belgeler

ÜNİVERSİTEMİZE ATANACAK AKADEMİK PERSONELDEN

İSTENEN BELGELER

 

        

1- E-Devlet kapısından alınan Nüfus Kayıt Örneği

2- Mezuniyet belgeleri * (E-Devlet Kapısından alınan karekodlu çıktı veya noter onaylı suretleri, yabancı ülkelerden alınan belgelerin Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış denklik belgeleri),

3- Atama Başvuru Formu (TIKLAYINIZ) (Elektronik ortamda doldurulabilecek formun fotoğraf bölümünde elektronik ortamda bulunan fotoğrafın kullanılabilmesi mümkündür.)

4- Özgeçmiş

5- Fotoğraf (1 adet)

6- Mal Bildirimi (2 sayfa olan Mal Bildirimi arkalı önlü olarak tek sayfada doldurulacaktır.) (TIKLAYINIZ)

7- Daha önce kamu kurumlarında çalışmış ise, çalıştığını gösterir belge (Hizmet Belgesi)

8- Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge **(Tecil veya Terhis Belgesi, Bedelli Askerlik Belgesi)

9- Varsa ortaöğretim hazırlık sınıfında başarılı geçen öğrenimini gösteren belge

10- Varsa Yabancı Dil Belgesi

11- ALES belgesi (Öğretim Üyeleri Hariç)

12- Öğrencilik Belgesi (2547 S.K.50/d maddesine göre atanan araştırma görevlileri için)

13- Yabancı dilde eğitim görenler için hangi dilde eğitim aldığını gösterir yazı   

 

Belgelerin fotokopileri aslı ibraz edilmek kaydıyla başvuruların alındığı birim tarafından onaylanabilecektir.

** Tecil veya Terhis Belgesi E-Devletten alınabilir ancak Bedelli Askerlik Belgesi Askerlik Şubesinden alınmalıdır.