Görevlendirmeler Şube Müdürlüğü

        

            Görevlendirmeler Şube Müdürlüğü, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 31.33.37.38.39.40/a,b,c,d maddeleri ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 89. ve 177. maddeleri uyarınca personelin Yurtiçi/Yurtdışı ve Ders  görevlendirme işlemlerini yürütme, mahkemelerden gelen talep üzerine bilirkişi görevlendirme işlemlerini yapma, personelin 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 102.103.104.105 maddeleri 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 64. maddesi uyarınca izin (yıllık, mazeret vb.) ve rapor işlemlerini kayıt altına alma, personele pasaport formu hazırlama ve benzeri görevleri yürütmektedir.