Atama Şube Müdürlüğü

     

           Atama Şube Müdürlüğü, akademik ve idari personelin ilgili mevzuatlar uyarınca atama, 2547 sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca görevlendirme, görev süresi uzatma, ayrılma (İstifa, nakil, emeklilik ve mezuniyet nedeniyle ilişik kesilmesi vb.), 2547 sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca üniversitemize lisansüstü eğitim amacıyla gelen öğretim elemanlarının ve ÖYP kapsamında atanan öğretim elemanlarının işlemlerini yürütme, rektörlüğe bağlı birimlerde çalışan personele çalışma belgesi verme, personele istekleri üzerine hizmet belgesi verme ve benzeri görevleri yürütmektedir.