İnsan Kaynakları Planlama Şube Müdürlüğü

 

          İnsan Kaynakları Planlama Şube Müdürlüğü, kadro izin taleplerine ilişkin gerekli yazışmaları, kadro iptal-ihdas, tenkis-tahsis iş ve işlemleri, insan kaynakları çalışmaları kapsamında istenen istatistikleri hazırlama, idari dava konusu kapsamında istenen bilgi ve belgeleri hazırlama, hizmet içi eğitim faaliyetlerini planlama ve yürütme, Aday Memur Temel ve Hazırlayıcı Eğitimlerini koordinesini ve yürütücülüğünü, eğitimciler tarafından belirlenen soruların yazılım ve çoğaltımını yapma/yaptırma, sınavların gerçekleştirilmesini sağlama, eğitim memnuniyetlerini, eğitime katılım düzeylerini ölçerek yeni eğitimleri ihtiyaçlara göre planlama ve görevde yükselme ve ünvan değişikliği süreçlerini organize etme ve benzeri görevleri yürütmektedir.