Görev Süresi Uzatılması Talep Edilen Öğretim Elemanları İçin İstenen Belgeler

1-Yabancı Uyruklu Bilgi Derleme ve Kimlik Formu (DŞ-258)

2- Pasaport Fotokopisi

3-Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğinde belirtilen Q1 düzeyindeki son 3 yıla ait yayın sayısı, son 3 yıla ait yayınlarına yapılan atıf sayısı ile H-İndeksi değerine ilişkin belge