İlk Defa Görevlendirilecek Öğretim Elemanları İçin İstenen Belgeler

1-Yabancı Uyruklu Bilgi Derleme ve Kimlik Formu

 

2-İlk Defa Çalıştırılacak Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanlarına İlişkin Bilgilerİ Gösterir Tablo (DŞ-088)

 

3-Açık Kimlik Formu (FR 740)

 

4-Vize Talep Formu (Fr-759)

 

5- Diplomalar (Onaylı Tercümesi)

 

6- Pasaport Fotokopisi

 

7- 2 (iki) adet Fotoğraf 

 

8- Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğinde belirtilen Q1 düzeyindeki son 3 yıla ait yayın sayısı, son 3 yıla ait yayınlarına yapılan atıf sayısı ile H-İndeksi değerine ilişkin belge