DUYURULAR
YTÜ NORM KADRO PLANLAMASI
17.01.2020

Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik'in 4 üncü maddesinin 2 nci ve 5 inci fıkraları çerçevesinde yapılan ve Üniversitemiz Senatosunun 17.12.2019 tarih ve 2019/09-02 nolu toplantısında uygun görülen Üniversitemiz 2020 Yılı Norm Kadro Planlamasını görmek için tıklayınız.

>> Tüm Duyurular