DUYURULAR
YTÜ NORM KADRO PLANLAMASI
31.12.2018

Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik'in 4 üncü maddesinin 2 nci ve 4 üncü fıkraları çerçevesinde yapılan ve Üniversitemiz Senatosunun 19.12.2018 tarih ve 2018/08-04 nolu toplantısında uygun görülen Üniversitemiz 2019 Yılı Norm Kadro Planlamasını görmek için tıklayınız.

>> Tüm Duyurular