DUYURULAR
UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV YERİ VE SAATİNE İLİŞKİN DUYURU
18.03.2022

"Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği” uyarınca, 23 Mart 2022 tarihinde yapılacağı duyurulan Unvan Değişikliği Sınavına ilişkin yer ve saat bilgisi aşağıda yer almaktadır.

 

Sınav Tarihi    : 23 Mart 2022 Çarşamba

 

Sınav Saati     : 10:00

 

Sınav Yeri       : YTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi A-151 nolu Derslik

 

Adayların kurum kimlik kartını yanlarında bulundurmaları ve sınavdan en az yarım saat önce sınav yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir.

 

Not: Sınavda hesap makinesi kullanabilirsiniz. Ancak, kullanacağınız makinede alfabetik tuş takımı (A, B, C, …) ve program yapılmasına, saklanmasına, çalıştırılmasına imkân veren EXE, STORE, RUN vb. tuşlar bulunmamalıdır.

 

 

>> Tüm Duyurular