DUYURULAR
UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV SONUÇLARI
27.04.2022

"Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği” nin ilgili hükümleri uyarınca, 21-22 Nisan 2022 tarihlerinde yapılan Unvan Değişikliği sınav sonuçları aşağıda yer almaktadır. 

 

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV SONUÇLARI

 

İtiraz Süresi Başlangıç Tarihi

 28 Nisan 2022

İtiraz Süresi Bitiş Tarihi

 09 Mayıs 2022 

 

Anılan Yönetmeliğin 13 üncü maddesi uyarınca itirazlar 10 iş günü içerisinde karara bağlanacaktır.

>> Tüm Duyurular