DUYURULAR
UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV DUYURUSU
15.12.2021

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV DUYURUSU

 

Üniversitemizde görev yapmakta olan idari personel için, “Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği”nin ilgili hükümleri uyarınca, unvan değişikliği sınavı yapılmak suretiyle boş mühendis, programcı, kütüphaneci ve sosyal çalışmacı kadrolarına atama yapılacaktır.

 

Aşağıda ilan edilen kadrolara, sınav konu başlıkları ve hususlarına, ilgili yönetmeliklerin son haline ulaşılabilecek linkler ile açıklamalar, başvuru şekli ve yeri hakkında hususlar yer almaktadır.

 

İlgili Yönetmeliğin 11 nci maddesinin 6 ncı fıkrası uyarınca yazılı sınav tarihi, sınavdan en az 2 (iki) ay önce www.yildiz.edu.tr ve www.prs.yildiz.edu.tr web sayfalarından duyurulacaktır.

 

  • İLAN EDİLEN KADROLARI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.
  • SINAV KONU BAŞLIKLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.
  • SINAVA İLİŞKİN HUSUSLARI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.
  • YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.
  • KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ ESASLARINA DAİR GENEL YÖNETMELİĞİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

 

AÇIKLAMALAR:

 

Başvuru süresinin son günü itibarıyla, ilan edilen kadro için aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için başvuruda bulunabilir.

 

Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuat uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanların da başvuruda bulunarak sınava katılmaları mümkündür.

 

İlan edilen kadrolara diğer kurumların personeli ile aday memur statüsünde bulunan personel başvuruda bulunamaz.

 

İlan edilen kadrolara sınav sonuçlarına göre atanmaya hak kazananlar, kadronun bulunduğu birimde veya ihtiyaç duyulan diğer birimlerde görevlendirilebilecektir.

 

İlan edilen kadrolara başvuran adayların; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 45 inci ve 76 ncı maddeleri uyarınca başvuruda bulunacağı kadro unvanında ilan edilen derecelere atanabilmek şartını sağlamaları gerekir.

 

Değerlendirilen başvurular arasından aranan şartları taşıyan ve taşımayan aday listesi ve sınav sürecine ilişkin tüm duyurular (aday listeleri, sınav yeri, sınav saati, sonuçlar vs.) Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı web sayfasında duyurulacaktır. Yapılan duyurular tebligat niteliğinde olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

  1. BAŞVURU TARİHİ, ŞEKLİ VE YERİ:

 

Adaylar başvurularını, başvuru yaptıklarını belirten ve ekte örneği yer alan dilekçe (Ek-1) ve eklerini zarflayarak kapatmaları ve zarfın üzerini zarf kapak örneğinde (Ek-2) belirtilen şekilde hazırlayarak, Personel Daire Başkanlığına şahsen, imza karşılığı teslim etmeleri gerekmektedir. Başvuruların 24.12.2021 saat:16.45’e kadar yapılması gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

 

Dilekçe Örneği (Ek-1)

Zarf Kapak Örneği (Ek-2)

 

  1. BAŞVURULARIN ALINMASI VE ADAY LİSTELERİNİN İLAN EDİLMESİNE İLİŞKİN TAKVİM:

 

Başvuru Tarihleri

 15 Aralık 2021 Çarşamba / 24 Aralık 2021 Cuma saat 16:45’e   kadar

Değerlendirme Süresi   

 27 Aralık 2021 Pazartesi / 30 Aralık 2021 Perşembe

Aranan şartları taşıyanların internet sitesinde ilan edilmesi

 31 Aralık 2021 Cuma

İtiraz Süresi

 03 Ocak 2022-07 Ocak 2022

İtirazların Değerlendirilmesi

 10 Ocak 2022-13 Ocak 2022

Kesinleşen Aday Listelerinin İnternet Sitesinde İlan Edilmesi

 14 Ocak 2022

 

 

>> Tüm Duyurular