DUYURULAR
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI SONUÇLARI
06.10.2022

Üniversitemiz Hukuk Müşavirliğinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere, 29.08.2022 tarihinde ilan edilen 1 (bir) adet sözleşmeli avukat pozisyonuna yapılan başvuruların incelenmesi sonucunda, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, ilan edilen pozisyon sayısı kadar asıl ve yedek aday belirlenmiştir. Değerlendirme sonucunu görmek için tıklayınız.

 

Sözleşme imzalamaya hak kazanan adayın aşağıda yer alan evraklarla birlikte 15 gün içerisinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla müracaat etmesi gerekmektedir. Duyurumuz tebligat niteliğinde olup, adaya ayrıca posta yoluyla tebligat yapılmayacaktır. Süresi içinde evraklarını teslim etmeyen aday, hakkından feragat etmiş sayılır. 

 

 

İSTENİLEN EVRAKLAR:

1-Atama Başvuru Formu (TIKLAYINIZ)

2-Fotoğraf (2 adet)

3-Mal Bildirimi (2 sayfa olan Mal Bildirimi arkalı önlü olarak tek yaprakta doldurulacaktır.) (TIKLAYINIZ)

>> Tüm Duyurular