DUYURULAR
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI BAŞVURU SONUÇLARI
07.04.2020

Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere, 5 (beş) sözleşmeli personel alımına ilişkin 04/03/2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ilanımıza yapılan başvuruların incelenmesi sonucunda, her bir pozisyon için istenilen nitelikleri sağlayan adaylar arasından, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, ilan edilen boş pozisyon sayısı kadar asıl ve yedek aday belirlenmiştir. Değerlendirme sonucunuzu görmek için tıklayınız.

 

Sözleşme imzalamaya hak kazanan adayların aşağıda yer alan evraklarla birlikte 15 gün içerisinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla müracaat etmeleri gerekmektedir. Duyurumuz tebligat niteliğinde olup, adaylara ayrıca posta yoluyla tebligat yapılmayacaktır. Süresi içinde evraklarını teslim etmeyen adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır. 

 

 

İSTENİLEN EVRAKLAR:

1-Atama Başvuru Formu (TIKLAYINIZ)

2- Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı sureti 

3- Fotoğraf (2 adet)

4-Mal Bildirimi (2 sayfa olan Mal Bildirimi arkalı önlü olarak tek yaprakta doldurulacaktır.) (TIKLAYINIZ)

>> Tüm Duyurular