DUYURULAR
SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANAN ADAYLARA İLİŞKİN DUYURU
06.05.2020

Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığında tam zamanlı istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca, 02/03/2020-18/03/2020 tarihleri arasında ilan edilen 5 (Beş) adet Sözleşmeli  Bilişim Personeli  pozisyonuna müracaat eden adaylardan  sınava girmeye hak kazananların listesi aşağıda yer almaktadır.

 

SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAN ADAYLAR

 

Sınav en kısa sürede yapılacak olup sınavın günü, yeri ve saati ayrıca duyurulacaktır.

 

>> Tüm Duyurular