DUYURULAR
SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANAN ADAYLAR
25.09.2018

Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığında istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca, 26.07.2018 - 13.08.2018 tarihleri arasında ilan edilen 10 (On) adet Sözleşmeli  Bilişim Personeli  pozisyonuna müracaat eden adaylardan yazılı  sınava girmeye hak kazananların listesi aşağıda yer almaktadır.

Sınav 24-25 Ekim tarihlerinde yapılacak olup yeri ve saati ayrıca duyurulacaktır.

 

SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAN ADAYLAR

>> Tüm Duyurular