DUYURULAR
SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SÖZLÜ SINAV SONUÇLARINA İLİŞKİN DUYURU
22.04.2019

Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığında istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca, 03/01/2019 – 30/01/2019 tarihleri arasında ilan edilen 8 (Sekiz) adet Sözleşmeli  Bilişim Personeli  pozisyonuna müracaat eden adaylardan sınav sonuçlarına göre başarılı olup atanmaya hak kazananların; Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkındaki Yönetmeliğin 9’uncu maddesi uyarınca tebligatın yapıldığı tarihten itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

 

NOT:  İlgililere yazılı  tebligat yapılacak olup, tebligat tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamayan veya bu sürenin dolduğu gün itibarıyla on beş günü geçmeyen  ve  belgeyle ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır.


Sınav  sonuçlarını görmek için  TIKLAYINIZ. 
 


İSTENİLENBELGELER
 

1- Başvuru Dilekçesi (TIKLAYINIZ)

2- Nüfus Cüzdan Fotokopisi

3- Atama Başvuru Formu (TIKLAYINIZ)

4- Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi

5- Fotoğraf (2 adet)

6- Mesleki Sertifikalar

 

 

*Başvuru esnasında verilen belgeler yeniden istenmeyecektir.

>> Tüm Duyurular