DUYURULAR
SÜREKLİ İŞÇİ KADROSUNA GEÇİRİLEN PERSONELE İLİŞKİN DUYURU
03.04.2018

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesi hükmüne istinaden hazırlanan ve 01/01/2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar” a göre, Üniversitemizde hizmet alım sözleşmesi kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerden sürekli işçi kadrolarına geçirilmesi 30/03/2018 tarihli Rektörlük Oluru ile uygun bulunan personele ilişkin listeler aşağıdadır.

 

Sürekli İşçi Kadrosuna Geçirilmesi Uygun Bulunan Güvenlik Personeli Listesi

 

Sürekli İşçi Kadrosuna Geçirilmesi Uygun Bulunan Temizlik ve Büro Personeli Listesi

 

>> Tüm Duyurular