DUYURULAR
SÖZLEŞMELİ PERSONEL SÖZLÜ SINAV SONUCU (2023/4 NOLU İLAN))
03.05.2023

Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere başvuran ve 26-27 Nisan 2023 tarihlerinde sözlü sınava giren adayların ilgili Sınav Kurulunca tespit edilen sözlü sınav puanları ve başarı sıralaması sonucunu görmek için tıklayınız.

Not: Sözleşme imzalamaya hak kazanan adayların aşağıda yer alan evraklarla birlikte 10 Mayıs 2023 tarihi mesai bitimine kadar Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla müracaat etmeleri gerekmektedir.  

Duyurumuz tebligat niteliğinde olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.  

Süresi içinde evraklarını teslim etmeyen adaylar, hakkından feragat etmiş sayılacaktır.  

  

İSTENİLEN EVRAKLAR: 

1-Atama Başvuru Formu (tıklayınız).

2-Mal Bildirimi (2 sayfa olan Mal Bildirimi arkalı önlü olarak tek yaprakta doldurulacaktır.) (tıklayınız).

3-SGK Hizmet Dökümü 

 

İlgililere duyurulur. 

>> Tüm Duyurular