DUYURULAR
SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV SONUÇLARI
22.02.2024

Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığında istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca, 06.12.2023 tarihinde ilan edilen 5 (beş) adet Sözleşmeli  Bilişim Personeli  pozisyonuna müracaat eden adaylardan 15.02.2024 tarihinde yapılan yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına göre başarılı olup atanmaya hak kazananların; Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkındaki Yönetmeliğin 9’uncu maddesi uyarınca tebligatın yapıldığı tarihten itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Personel Daire Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.

 

NOT:  İlgililere yazılı  tebligat yapılacak olup, tebligat tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamayan veya bu sürenin dolduğu gün itibarıyla on beş günü geçmeyen  ve  belgeyle ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır.

 

Sınav sonuçlarını görmek için (TIKLAYINIZ)


İSTENİLEN BELGELER

1- Atama Başvuru Formu (TIKLAYINIZ)

2- Mezuniyet Belgeleri (Aslı veya noter onaylı suretleri, yabancı ülkelerden alınan belgelerin Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış denklik belgeleri)  

3- Fotoğraf (1 adet)

4- Mesleki Sertifikalar

 

 

*Başvuru esnasında verilen belgeler yeniden istenmeyecektir.

 

>> Tüm Duyurular