DUYURULAR
NAKLEN PERSONEL ALIM İLANI
02.11.2018

Üniversitemiz Hukuk Müşavirliğinde görevlendirilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 74 üncü maddesine göre kurumlar arası nakil yoluyla aşağıdaki niteliklere sahip Avukat unvanlı 1 (bir) kadroya naklen personel alımı yapılacaktır. Naklen atanacak personele ilişkin başvuru şartları ve usulü aşağıda belirtilen esaslara göre yapılacaktır.

 

 

Başvuru Şartları               :

 

- Halen herhangi bir kamu kurumu veya kuruluşunda 657 sayılı Kanunun 4/A maddesine göre Avukat unvanlı kadroda çalışıyor olmak,

- Hakkında devam etmekte olan veya aleyhine sonuçlanmış adli/idari soruşturma bulunmamak,

- Erkek adaylar için askerlik ile ilgisi bulunmamak veya askerlik hizmetini yapmış, ertelemiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak.

 

 

Başvuru Şekli                    :

 

Atanma şartlarına haiz olan ilgililerin, başvuruda istenen belgelerle birlikte Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

 

 

Başvuruda İstenen Belgeler      :

 

- Başvuru Dilekçesi

- Görev Yaptığı Kurumdan Onaylı Hizmet Belgesi

- Özgeçmiş

 

 

Başvuru Tarihleri            :

 

İlk Başvuru Tarihi : 05/11/2018

Son Başvuru Tarihi : 16/11/2018

 

 

İletişim Bilgileri               :

 

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı

Davutpaşa Kampüsü Rektörlük Binası

Esenler / İSTANBUL

Telefon                : 0212 383 2241

>> Tüm Duyurular