DUYURULAR
GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YAZILI SINAV SONUÇLARI
18.01.2018

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği uyarınca 15.01.2018 tarihinde Üniversitemizde yapılan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı, ilgili Sınav Kurulları tarafından değerlendirilmiş olup sonuçlar aşağıda yer almaktadır. Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar 18.01.2018 – 24.01.2018 tarihleri arasında ilgili Sınav Kuruluna iletilmek üzere Personel Daire Başkanlığına yapılacaktır. Sözlü sınav tarihi ve yeri daha sonra web sayfamızda duyurulacaktır.

 

GÖREVDE YÜKSELME (MEMUR) SINAV SONUÇLARI

 

TEKNİKER (BİLGİSAYAR) UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV SONUÇLARI

 

KİMYAGER UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV SONUÇLARI

 

>> Tüm Duyurular