DUYURULAR
GÖREVDE YÜKSELME VE ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI DUYURUSU
14.05.2015

Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı Duyurusu

 

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

GÖREVDE YÜKSELME VE ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI DUYURUSU (2015)

 

Üniversitemizde görev yapmakta olan idari personelimiz için, Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği uyarınca, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavı yapılacaktır.

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 12 inci maddesi gereğince Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yazılı olarak yaptırılması talebimiz Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Merkezi Sınav Kurulunun 20.04.2015 tarihli ve 1 sayılı kararı ile uygun görülmüş olup son başvuru tarihi 01.06.2015 olarak belirlenmiştir.

 

Başvurular 01.06.2015 saat 17.00'ye kadar gerçekleştirilmelidir. Bu tarihten sonraki başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

İlgili Yönetmeliğin 11 inci maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca atama yapılacak boş kadroların sınıfı, unvanı, derecesi, birimi, sayısı, son başvuru tarihi, başvuracak personelde aranan nitelikler, sınavlara ilişkin konu başlıkları ve yazılı sınava ilişkin diğer bazı hususlar aşağıda yayımlanmıştır.

 

a)       Başvuru süresinin son günü itibari ile aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir.

b)       Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuat uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanların da başvuruda bulunarak sınava katılmaları mümkündür.

c)       İlan edilen kadrolara diğer kurumların personeli ile aday memur statüsünde bulunan personel başvuruda bulunamaz.

d)       Başvurular Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına kapalı zarf içinde ekte belirtilen dilekçe ile yapılacaktır. Dilekçe ekine, başvuru için geçerli olan öğrenime ait onaylı diploma sureti eklenecektir.

e)       Başvurular Personel Daire Başkanlığı’na imza karşılığında (şahsen) yapılacaktır. Kapalı zarf mutlaka imza karşılığında teslim edilecektir.

f)        Başvuru süresinin sona ermesine müteakip başvurular Sınav Kurulu tarafından incelenecek ve değerlendirmeler 15 gün içinde yapılarak aranan şartları taşıyanlara ilişkin aday listeleri en geç 3 gün içinde Üniversitemiz web sayfasında yayımlanacaktır.

g)       İlan tarihinden itibaren 5 işgünü içerisinde Sınav Kuruluna yapılacak olan itirazlar, Kurulca 10 işgünü içinde karara bağlanacaktır.

h)       Sınav tarihi ve yeri Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı web sayfasında yayınlanacaktır.

 

 

BAŞVURULARIN ALINMASI VE ADAY LİSTELERİNİN İLAN EDİLMESİNE İLİŞKİN TAKVİM

 

Başvuru Tarihleri

20 Mayıs 2015 Çarşamba - 1 Haziran 2015 Pazartesi

Değerlendirme Süresi   

2 Haziran 2015 Salı – 17 Haziran 2015 Çarşamba

Aranan şartları taşıyanların internet sitesinde ilan edilmesi

19 Haziran 2015 Cuma

İtiraz Süresi

22 Haziran 2015 Pazartesi – 26 Haziran 2015 Cuma

İtirazların Değerlendirilmesi

29 Haziran 2015 Pazartesi – 10 Temmuz 2015 Cuma

Kesinleşen Aday Listelerinin İnternet Sitesinde İlan Edilmesi

10 Temmuz 2015 Cuma

 

 

Dilekçe Örneği (Görevde Yükselme)

Dilekçe Örneği (Unvan Değişikliği)

Zarf Kapak Örneği

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Resmi Web Sayfasında İlan Edilen Kadrolar-Görevde Yükselme

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Resmi Web Sayfasında İlan Edilen Kadrolar-Unvan Değişikliği

Merkezi Sınav Kurulu Kararı

Yazılı Sınav Konuları

YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI PERSONELİ

GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

>> Tüm Duyurular