DUYURULAR
GÖREVDE YÜKSELME SINAVI İTİRAZ SÜRECİ
02.12.2015

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği uyarınca Anadolu Üniversitesi tarafından 29 Kasım 2015 tarihinde yapılan Görevde Yükselme Merkezi Yazılı Sınavı'na ilişkin sınav sorularına 30 Kasım 2015 - 04 Aralık 2015 tarihleri arasında itiraz başvurusu yapılabilir. İtirazlar belirtilen süreler içerisinde adayların https://sinav.anadolu.edu.tr/sb/ websayfasından edinebilecekleri Sınav İtiraz Formu aracılığı ile yapılmalıdır.

İtiraz formlarının eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurularak çıktısının alınması, imzalanması ve itiraz süresi içinde Personel Daire Başkanlığına  teslim edilmesi gerekmektedir.

>> Tüm Duyurular