DUYURULAR
GÖREVDE YÜKSELME SINAV SONUCU BAŞARI SIRALAMASINA İLİŞKİN DUYURU
12.04.2016

29 Kasım 2015 tarihinde Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen Görevde Yükselme Merkezi Yazılı Sınav Sonuçlarına göre; sözlü sınava girmeye ve atanmaya hak kazananların atamaları, Devlet Personel Başkanlığından alınan görüş yazısına istinaden, Üniversitemiz Hukuk Müşavirliği ve İç Denetim Birimi Başkanlığının hukuki görüşleri çerçevesinde ; en yüksek puandan başlamak üzere, başarı sıralamasındaki başarı puanları esas alınmak suretiyle ilgililerin atanma şartlarını taşıdıkları kadro derecelerini dikkate alarak yapacakları tercihlere göre gerçekleştirilecektir.

Bu nedenle atanmaya hak kazanan şef ve memur adaylarının en geç 18.04.2016 tarihine kadar Personel Daire Başkanlığına tercihlerini yapmak üzere başvurmaları gerekmektedir.

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli  Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinde “… başarı puanı, şube müdürü, müdür ve bunlarla aynı düzeydeki diğer kadrolara atanacaklar için yazılı ve sözlü sınav  puanlarının aritmetik ortalaması; diğer kadrolara atanacaklar için yazılı sınav puanı esas alınmak suretiyle tespit edilir ve kurumların resmi internet sitesinde ilan edilir…” hükmü yer almakta olup, müdür kadrosuna başvurarak sözlü sınava girmeye hak kazananlar yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalamasına göre belirlenecek başarı sıralamasının ardından atama şartlarını taşıdıkları kadro derecesine göre tercihlerini yapacaklardır.

Sözlü sınav 25 Nisan 2016 tarihinde Rektörlük Binası Şömineli Salonda saat 10:00’da yapılacaktır.

DUYURUMUZ tebliğ hükmünde olup, adaylara herhangi bir tebligat yapılmayacaktır.

 

ŞUBE MÜDÜRÜ SÖZLÜ SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANAN ADAYLARIN LİSTESİ

ŞEF KADROSUNA ATANMAYA HAK KAZANAN ASİL VE YEDEK ADAYLARIN LİSTESİ

MEMUR KADROSUNA ATANMAYA HAK KAZANAN ADAYLARIN LİSTESİ

>> Tüm Duyurular