DUYURULAR
GÖREVDE YÜKSELME MERKEZİ YAZILI SINAV SONUÇLARI
21.12.2015

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği uyarınca Anadolu Üniversitesi tarafından 29 Kasım 2015 tarihinde yapılan Görevde Yükselme Merkezi Yazılı Sınavı'na ilişkin kurum ve unvan bazında sınav sonuç listesi için tıklayınız. Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar 29 Aralık 2015-05 Ocak 2015 tarihleri arasında http://sinav.anadolu.edu.tr/sb adresi üzerinden erişilen Sınav İtiraz Formu aracılığı ile yapılmalıdır.

İtiraz formlarının eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurularak çıktısının alınması, imzalanması ve itiraz süresi içerisinde Personel Daire Başkanlığına  teslim edilmesi gerekmektedir.

>> Tüm Duyurular