DUYURULAR
ENGELLİ VE ESKİ HÜKÜMLÜ İŞÇİ ALIMI SÖZLÜ SINAVA KATILMAYA HAK KAZANAN ADAYLAR HAKKINDA DUYURU
04.01.2019

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin "Kura Usulüne Tabi Taleplerle İlgili Aday Listelerinin Belirlenmesi" başlıklı 12'nci maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca 17 Aralık 2018 tarihi Saat:10:00’da kura çekimi gerçekleştirilmiştir.

Sözlü sınav sonucu Engelli Temizlik Görevlisi pozisyonu için talep edilen işgücü sayısının karşılanamaması nedeniyle kura çekimi sonucunda sözlü sınava katılmaya hak kazanan YEDEK adayların 9 Ocak 2019 Çarşamba günü mesai bitimine kadar aşağıda istenilen belgeleri Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

 

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların 10 Ocak 2019 Perşembe günü sözlü sınav saatinden yarım saat önce aşağıda belirtilen adreste hazır bulunmaları gerekmektedir.

 

Sözlü Sınav Yeri: Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü Rektörlük Binası Şömineli Salon

 

Sözlü Sınav Tarihi ve Saati: 10 Ocak 2019 (Perşembe) Saat: 13:00

 

Sözlü sınava girmeye hak kazanan yedek Engelli Temizlik Görevlisi listesi için tıklayınız.

 

İstenilen Belgeler

·         Başvuru Dilekçesi (TIKLAYINIZ)

·         Atama Başvuru Formu (TIKLAYINIZ)

·         Nüfus Cüzdan Fotokopisi

·         Güvenlik Soruşturması Formu (TIKLAYINIZ)

·         Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi

·         Fotoğraf (3 adet)

·         Engellilik durumunun en az yüzde kırk olduğunu gösterir sağlık kurulu raporu 

·         Askerlik Durum Belgesi

·     Yapılacak sözlü sınav sonucunda başarılı olanlardan çalıştırılacağı meslek kolunda çalışmasında sakınca olmadığına dair sağlık raporu belgesi


 

>> Tüm Duyurular