DUYURULAR
2828 SAYILI SOSYAL HİZMETLER KANUNUNUN EK 1 İNCİ MADDESİ KAPSAMINDA ÜNİVERSİTEMİZE ATANMAYA HAK KAZANAN ADAYLAR HAKKINDA DUYURU
14.01.2019

2828 SAYILI SOSYAL HİZMETLER KANUNUNUN EK 1 İNCİ MADDESİ KAPSAMINDA ÜNİVERSİTEMİZE ATANMAYA HAK KAZANAN ADAYLAR HAKKINDA DUYURU


2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun ek 1 inci maddesi kapsamında Üniversitemize atanmak üzere yerleştirilen adayların, Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü Davutpaşa Mahallesi Esenler adresinde bulunan Rektörlük Binası Personel Dairesi Başkanlığı / Atama Şube Müdürlüğüne aşağıda istenilen belgeleri en geç 23/01/2019 tarihine kadar  şahsen veya posta yolu ile teslim etmeleri gerekmektedir.

 

Başvuru tarihine kadar istenilen belgeleri şahsen veya posta yolu ile teslim etmeyen adayların atama işlemleri yapılmayacak ve adaylar herhangi bir hak iddia edemeyeceklerdir.

 

Askerlik ve hastalık mazereti olması nedeniyle istenilen evrakları temin edemeyen adaylar, mazeret sebebini belirten dilekçelerine, mazerete sebep olan durumlarına ilişkin belgeyi ekleyerek en geç 23/01/2019 tarihine kadar yukarıda belirtilen başvuru adresinde olacak şekilde posta yolu ile göndermek üzere başvuruda bulunacaklardır.

 

Yanlış, yanıltıcı ve yalan beyanda bulunanlar ile tercih edilen kadro için istenilen genel ve özel şartları ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımadığı tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacak olup, atama işlemleri gerçekleştirilmeyecektir.

 

Üniversitemiz internet sayfasında yer alan DUYURUMUZ tebliğ hükmünde olup, adaylara herhangi bir tebligat yapılmayacaktır.

 

 

İSTENİLEN EVRAKLAR:

1- Başvuru Dilekçesi (TIKLAYINIZ)

2-Güvenlik Soruşturması Formu (TIKLAYINIZ)

(Formun 2 nüsha halinde düzenlenerek fotoğrafın yapıştırılması

3-Atama Başvuru Formu (TIKLAYINIZ)

4- Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi

5- Fotoğraf (2 adet)

6- Mal Bildirimi (2 sayfa olan Mal Bildirimi arkalı önlü olarak tek yaprakta doldurulacaktır.) (TIKLAYINIZ)

7- Daha önce kamu kurumlarında çalışmış ise, çalıştığını gösterir belge (Hizmet Belgesi)

8- Erkek adaylar için askerlik şubesinden alınacak Askerlik Durum Belgesi aslı ve fotokopisi*

9- Varsa ortaöğretim hazırlık sınıfında başarılı geçen öğrenimini gösteren belge

 

Belgelerin fotokopileri aslı ibraz edilmek kaydıyla Personel Daire Başkanlığınca onaylanabilecektir.

 

AYRINTILI BİLGİ İÇİN İRTİBAT :

Atama Şube Müdürlüğü

Şube Müdürü Fatma TARIK     0(212) 383 22 69

 

 

>> Tüm Duyurular