DUYURULAR
2828 SAYILI SOSYAL HİZMETLER KANUNUNUN EK 1 İNCİ MADDESİ KAPSAMINDA ÜNİVERSİTEMİZE ATANMAYA HAK KAZANAN ADAYLAR HAKKINDA DUYURU
25.01.2018

2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun ek 1 inci maddesi kapsamında Üniversitemize yerleştirilenlerin Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü Rektörlük Binası 3.katta bulunan Atama Şube Müdürlüğüne aşağıda belirtilen gün ve saatte istenilen evrakları şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

 

Başvuru tarihinin dışında başvuruda bulunan veya posta yolu ile belgelerini Üniversitemize intikal ettiren, herhangi bir sebeple başvuruda bulunmayan adayların atama işlemleri yapılmayacak ve adaylar hak iddia edemeyeceklerdir.

 

Askerlik ve hastalık sebebiyle başvuruda bulunamayanların mazeret dilekçesi ile birlikte mazerete sebep olan belgelerini başvuru tarihine kadar başvuru yerine ulaştırmaları gerekmektedir.

 

Yanlış, yanıltıcı ve yalan beyanda bulunanlar ile tercih edilen kadro için istenilen genel ve özel şartları ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımadığı tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacak olup, atama işlemleri gerçekleştirilmeyecektir.

 

Üniversitemiz internet sayfasında yer alan DUYURUMUZ tebliğ hükmünde olup, adaylara herhangi bir tebligat yapılmayacaktır.

 

Atanmaya hak kazanan adayların güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması neticesinde atanmasında bir sakınca bulunmayanların  atamaları ayrıca tebliğ edilecektir.

 

İkamet yeri İstanbul dışında olan adaylar atama yazılarının kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde;

 

İkamet yeri İstanbul olanlar ise atama yazılarının kendilerine tebliğ edildikten sonraki ilk iş günü;göreve başlamak zorundadırlar.

 

GÜN VE SAAT:

29.01.2018   -   09:30

 

İSTENİLEN EVRAKLAR:

1- Başvuru Dilekçesi (TIKLAYINIZ)

2-Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (TIKLAYINIZ)

(Formun 2 nüsha halinde düzenlenerek fotoğrafın yapıştırılması, ekinde nüfus cüzdan örneği ve e-Devlet kapısından alınan sabıka kaydı olması gerekmektedir.)

3-Atama Başvuru Formu (TIKLAYINIZ)

4- KPSS Sonuç Belgesi (Belgede "Sonuç Belgesi Kontrol Kodunun" bulunması gerekmektedir.)

5- Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi

6- Fotoğraf (1 adet)

7- Mal Bildirimi (2 sayfa olan Mal Bildirimi arkalı önlü olarak tek yaprakta doldurulacaktır.) (TIKLAYINIZ)

8- Daha önce kamu kurumlarında çalışmış ise, çalıştığını gösterir belge (Hizmet Belgesi)

9- Erkek adaylar için askerlik şubesinden alınacak Askerlik Durum Belgesi aslı ve fotokopisi*

10- Varsa ortaöğretim hazırlık sınıfında başarılı geçen öğrenimini gösteren belge

 

Belgelerin fotokopileri aslı ibraz edilmek kaydıyla Personel Daire Başkanlığınca onaylanabilecektir.

 

AYRINTILI BİLGİ İÇİN İRTİBAT :

Atama Şube Müdürlüğü

Şube Müdürü Fatma TARIK     (212) 383 22 69

>> Tüm Duyurular