DUYURULAR
2828 SAYILI SOSYAL HİZMETLER KANUNUNUN EK 1 İNCİ MADDESİ KAPSAMINDA ÜNİVERSİTEMİZE ATANMAYA HAK KAZANAN ADAY HAKKINDA DUYURU
02.01.2023

2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun ek 1 inci maddesi kapsamında Üniversitemize atanmak üzere yerleştirilen adayın, Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü Esenler adresinde bulunan Ek Hizmet Binası Personel Dairesi Başkanlığı / Atama Şube Müdürlüğüne aşağıda istenilen belgeleri en geç 06.01.2023 tarihine kadar şahsen veya posta yolu ile teslim etmesi gerekmektedir.

 

Başvuru tarihine kadar istenilen belgeleri şahsen veya posta yolu ile teslim etmeyen adayın atama işlemleri yapılmayacak ve aday herhangi bir hak iddia edemeyecektir.

 

Hastalık mazereti olması nedeniyle istenilen evrakları temin edemeyen aday, mazeret sebebini belirten dilekçesini, mazerete sebep olan durumuna ilişkin belgeyi ekleyerek en geç 06.01.2023 tarihine kadar yukarıda belirtilen başvuru adresinde olacak şekilde posta yolu ile göndermek üzere başvuruda bulunacaktır.

 

Yanlış, yanıltıcı ve yalan beyanda bulunan ile tercih edilen kadro için istenilen genel ve özel şartları ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımadığı tespit edilen adayın başvurusu geçersiz sayılacak olup, atama işlemi gerçekleştirilmeyecektir.

 

Üniversitemiz internet sayfasında yer alan DUYURUMUZ tebliğ hükmünde olup, adaya herhangi bir tebligat yapılmayacaktır.

 

 

İSTENİLEN EVRAKLAR:

1- Atama Başvuru Formu (TIKLAYINIZ)

2- Mezuniyet Belgesi (E-devlet kapısından alınan karekodlu çıktı veya noter onaylı sureti)

3- Fotoğraf (1 adet)

4- Nüfus Cüzdan Fotokopisi 5- Mal Bildirimi (2 sayfa olan Mal Bildirimi arkalı önlü olarak tek yaprakta doldurulacaktır.) (TIKLAYINIZ)

6- Daha önce kamu kurumlarında çalışmış ise, çalıştığını gösterir belge (Hizmet Belgesi)

7- Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için E-devlet kapısından alınan karekodlu çıktı)

8- Varsa ortaöğretim hazırlık sınıfında başarılı geçen öğrenimini gösteren belge

 

 

AYRINTILI BİLGİ İÇİN İRTİBAT :

Atama Şube Müdürlüğü

Şef Sevil ÖNAL 0(212) 383 22 28

>> Tüm Duyurular