DUYURULAR
UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YAZILI SINAV SONUÇLARI
30.03.2022

"Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği” nin ilgili hükümleri uyarınca, 23 Mart 2022 tarihinde yapılan Unvan Değişikliği yazılı sınav sonuçları aşağıda yer almaktadır. 

 

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YAZILI SINAV SONUÇLARI

 

İtiraz Süresi Başlangıç Tarihi

31 Mart 2022

İtiraz Süresi Bitiş Tarihi

06 Nisan 2022 

 

Anılan Yönetmeliğin 12 nci maddesi uyarınca itirazlar 10 iş günü içerisinde karara bağlanacaktır. 

 

Not: Sözlü Sınavın yapılacağı tarih, yer ve saat bilgisi daha sonra duyurulacaktır.

 

 

 

 

>> Tüm Duyurular